De 5 regels van Stantepé

Stantepé staat voor:

5Interactief
Door oprechte interesse te tonen krijgen we echte verhalen te horen die er spelen. We zetten deze direct om in theater of werkvorm.

Integer
We vinden het belangrijk om integer om te gaan met alles wat er gezegd wordt. We zijn empathisch en nemen ons publiek serieus.

Humoristisch
Humor werkt relativerend. Met humor kunnen we gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken. Het geeft energie en zorgt voor een positieve vibe.

Kritisch
Wij zijn kritisch en zullen geen blad voor de mond nemen als het nodig is. Kritisch naar het publiek en naar onszelf.

Flexibel
We weten ons goed aan te passen aan het moment. We voelen haarfijn aan wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.