Teamtraining

Elkaar beter leren kennen
Een afwisselende teambuilding activiteit. In deze teamtraining nemen we jouw team onder de loep. We kijken naar ieders rol in het team en naar de manier waarop wordt samengewerkt. Je leert elkaar beter kennen op persoonlijk en op professioneel vlak. Misschien maak je kennis met nog onontdekte kanten van elkaar.

Interactief
Deze training is een uitgebalanceerd geheel van groepsoefeningen, individuele denkopdrachten en veel interactieve werkvormen. Er wordt gesproken, gebrainstormd en gespeeld.
We werken veel met oefeningen uit improvisatietheater. Deze zijn zowel leuk als leerzaam. Want samenwerken op het podium werkt hetzelfde als samenwerken op de werkvloer. Bovendien schept luchtigheid meer ruimte voor openheid.

Aan het eind van de teamtraining heb je geleerd:
– Inventarisatie rollen binnen het team.
– Je weet je waar jouw kracht zit en waar nog kansen liggen.
– Inzicht in interactiestijlen van jezelf en de ander.
– Je leert je collega’s beter kennen: teamgevoel is versterkt.
– Iedereen heeft een persoonlijk actiepunt geformuleerd.

“Deze mensen zijn sterk in het uitbeelden van gedrag en maken zichtbaar welk effect dit geeft. Dit alles met een dikke dosis humor.”
Erna Verbeek, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Voorgesprek
In een voorgesprek kijken we samen met de opdrachtgever naar de wensen en doelstellingen. Naar aanleiding daarvan maken we een programma dat aansluit op de klantvraag.