OR-training: wie zijn we?

002_rb-image-1710835-300x240Een ondernemingsraad is een samensmelting van individuen met verschillende achtergrond en visie. Belangrijk dus om te weten wie jullie zijn als groep.
Waar staan jullie voor?
Wat zijn jullie speerpunten?
Hoe profileer je je binnen je bedrijf?

In deze afwisselende training krijg je meer inzicht in de manier waarop jouw ondernemingsraad in elkaar steekt. En maak je afspraken over de toekomst. In een goede balans tussen inhoud en plezier.

Een afwisselende training met groepsgesprekken, individuele denkopdrachten en veel interactieve werkvormen. Er wordt gepraat, gespeeld, geleerd en gelachen!

“De trainers zijn open en werken met vernieuwende en verfrissende opdrachten waardoor wij als OR nu weten waar we staan en wat er nog te doen valt”
Victor Romijn, Hartstichting Nederland

Wie zijn jullie?
We kijken eerst naar de motivatie van de individuele leden en de verwachtingen onderling. Ook kijken we hoe jullie OR zich profileert binnen de organisatie en wat je kunt veranderen aan de externe communicatie. Na deze training heb je een heldere blik op waar jullie voor staan. En waar verbeterpunten liggen. En welke stappen jullie gaan ondernemen voor een sterk imago binnen je organisatie.

Deze training bestaat uit twee gedeeltes:

Identiteit

We kijken naar de binnenkant van jullie OR. Wat zijn jullie afzonderlijke drijfveren? Hoe goed kennen jullie elkaars capaciteiten? Wat vinden jullie belangrijke actiepunten? Welke boodschap wil je naar buiten toe uitstralen?
Vervolgens kijken we of we alle afzonderlijke belangen kunnen samenvatten in 1 identiteit: Waar staan jullie voor?

Imago

cookySoms zit er een hiaat tussen wat je wilt uitstralen (identiteit) en hoe andere partijen jullie zien (imago). Dit heeft invloed op hoe jullie achterban met jullie informatie omgaat, of hoe het contact met leidinggevenden verloopt.

We gaan samen kijken hoe jullie imago dichterbij jullie identiteit komt te liggen.

Oefenen praktijksituaties
We brainstormen en maken plannen. Ook gaan we ‘live’ oefenen met presenteren: Een onderhandeling met een directeur. Een presentatie van resultaten aan de achterban. Of een casus die je zelf aanlevert.
Deze rollenspellen zetten we a la minute neer, naar aanleiding van jullie bevindingen. Zodat we zo dicht mogelijk op jullie praktijk aansluiten.

Hoeveel uitspraken van en over de OR herken jij? Download hier de BINGO-flyer.

Aan het eind van de OR-training heb je geleerd:
– reflectie op functioneren van jezelf en als team
– inzicht in elkaars motivaties
– kennis van elkaars sterke punten en valkuilen
– bepaling van gewenste identiteit van jullie OR
– bewustwording van jullie imago
– er zijn actiepunten geformuleerd voor verbetering
– er is gewerkt aan presentatietechnieken / communicatieve vaardigheden
– er is geoefend met gesprekken met jullie eigen casuïstiek